Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Informácie

Informácie

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo dnes (9. 6. 2023) uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

založil: - dňa: - | aktualizoval: 364 dňa: 14.08.2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné doručiť na emailovú adresu ocu.vkazimir@stonline.sk.
E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu ocu.vkazimir@stonline.sk.

založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 09.01.2020

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 24.02.2023

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Boris Kollár v pondelok 6. júna 2022 oficiálne vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnakým deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 (Rozhodnutie Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov účinné od 10. júna 2022).

založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 31.10.2022

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 16.07.2020

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 16.07.2020

Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

ÚVOD


Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
detail

Poslanci obecného zastupiteľstva

...
detail

1Čižik Ján
2Gavel Ján
3Hričák Ján
4Hudák Jakub
5Mgr. Janočková Ivana