Vyšný Kazimír

Oficiálne stránky našej obce

Prihlasovací formulárShow Password

Úvodná stránka našej obce. Tu nájdete zaujímavé informácie o našej obci.

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 10.07.2023


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 06.07.2023

Oznámenie o plánovanom výrube a výzva


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 13.07.2023

Deň detí


založil: - dňa: - | aktualizoval: 363 dňa: 21.06.2023

Výstavba multifunkčného a detského ihriska v obci Vyšný Kazimír


založil: - dňa: - | aktualizoval: - dňa: 17.12.2019

Obec Vyšný Kazimír v štrajkovej pohotovosti - Kríza v samospráve


  založil: - dňa: - | aktualizoval: 363 dňa: 16.08.2023

  NA SÚŤAŽ V RYBOLOVE 2016

  OBEC VYŠNÝ KAZIMÍR VÁS SRDEČNE POZÝVA NA SÚŤAŽ V RYBOLOVE DŇA 2.7.2016 NA RYBNÍKU VO VYŠNOM KAZIMÍRI
  Prezentácia súťažiacich 7,00 - 7,30 hod.
  Vyhodnotenie súťaže v rybolove 14,00 hod.
  Prví traja najúspešnejší pretekári budú odmenení vecnými cenami.
  Štartovné 5,- € v tom je guľáš a občerstvenie.
  Zaplatiť je možné aj pri prezentácii.
  Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 057 – 4422001, 0915949617.

  ... viac

   založil: 364 dňa: 27.06.2016 | aktualizoval: 363 dňa: 23.08.2023

   Program rozvoja obce Vyšný Kazimír na roky 2016-2024

   ÚVOD


   Podmienky pre plánovanie a realizáciu rozvoja obce sa kontinuálne alebo skokovo menia. Či už sa jedná o zmenu legislatívneho, strategického či finančného prostredia na Slovensku alebo sa jedná o nové globálne výzvy (napr. finančná kríza či finančné šoky, zmena klímy a jej dopady, zmeny v cenách energií, starnutie obyvateľstva, nárast počtu imigrantov a pod.), ktoré majú a budú mať vplyv na politiku rozvoja obce. Súčasne v roku 2015 začína nové obdobie financovania projektov ...
   detail

   Poslanci obecného zastupiteľstva

   ...
   detail

   1Čižik Ján
   2Gavel Ján
   3Hričák Ján
   4Hudák Jakub
   5Mgr. Janočková Ivana