Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma > Fotogalérie > Šport >
Šport

Šport

Šport
Šport v našej dedine siaha do rokov 1972-1975, kedy sa začal hrávať organizovaný futbal v IV. triede.

Nakoľko obec nemala vlastné ihrisko, futbalové stretnutia sa konali v Majerovciach. Medzi dobrých hráčov v spomenutom období patrili :


Jaroslav Majzlík, Juraj Andrejco, Štefan Gajdoš, Ján Andrejco, Ján Ivanov. Eduard Duda, Milan Andrejco, Milan Ivanov, Ján Mašlanka, Miroslav Fugen, Franti ...detail
     
Založené: 2013-10-31 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2013-10-31 00:00:00| Aktualizoval: 363

Turistický pochod 2012

Turistický pochod 2012
D?a 29.4 .2012 sa uskuto?nil v našej obci X. ro?ník turistického pochodu, ktorého sa zú?astnilo 120 ?udí. Turistický pochod sa koná každoro?ne. Trasa stále kon?í na rybníku, kde je podaný ú?astníkom kotlíkový gu?áš. ...detail
     
Založené: 2013-10-31 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2018-03-29 07:51:27| Aktualizoval: 364
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer