Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma >
Domov

Obec Vyšný Kazimír

Obec Vyšný Kazimír
Obec Vyšný Kazimír leží na Pozdišovskej pahorkatine v doline Kazimírskeho potoka ústiaceho do Ondavy. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 210 m a chotár v rozmedzí 150-319 m n.m. Mierne zvlnený povrch odlesneného chotára tvoria súvrstvia centrálnokarpatského flyšu, mocné krovy svahových hlín, menej sprašové hliny. Je tu minerálny prame? a zachovaný pahorkatinový les dubovo - bukového typu Stredný grú?.

Nápisová pe?iatka z roku 1837

Priemerná ro?ná teplota je 8-9 °C a ro?ný priemerný úhm zrážok okolo 650 mm.


zatvoriť
    
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2018-03-31 10:03:31| Aktualizoval: 0

EtnoFest2019

EtnoFest2019
EtnoFest2019_plagat_A3_rgb | 3   
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-05-16 12:08:17| Aktualizoval: 0

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Dňa 25.10.2018 bola podpísaná zmluva medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a obcou Vyšný Kazimír . Predmetom zmluvy je získanie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi a to na projekt: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. S rekonštrukciou bola začaté 30. mája 2019, dodávateľom stavby je STAVJAN s.r.o., Majerovce 13, 094 09 Majerovce.  ...detail
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-08-21 07:26:39| Aktualizoval: 0

Poverenie - zástupca starostu


Poverenie_zastupcu_starostu.pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-02-06 11:41:35| Aktualizoval: 0

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov


odpad.pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 16:06:26| Aktualizoval: 0

Uverejnenie výsledkov komunálnych volieb


Uverejnenie výsledkov komunálnych volieb
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-11-11 10:55:56| Aktualizoval: 0

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 20.9.2019


pozvanka_20.9..pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-09-16 12:41:02| Aktualizoval: 0

Výmera chotára

Chotár obce sa rozprestiera na výmere 756 ha, z čoho poľnohospodárska pôda tvorí výmeru 278 ha (orná pôda 151 ha) a lesná pôda 449 ha.
    
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2019-08-21 07:24:17| Aktualizoval: 0

Kultúrne leto v Kazimíri

Kultúrne leto v Kazimíri
Dňa 26.07.2014 sa konala na Kazimírskom rybníku súťaž v rybolove. Slávnosti ďalej pokračovali súťa ...detail
    
Založené: 2014-07-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2019-08-21 07:36:50| Aktualizoval: 0

NA SÚŤAŽ V RYBOLOVE 2016

OBEC VYŠNÝ KAZIMÍR VÁS SRDEČNE POZÝVA NA
SÚŤAŽ V RYBOLOVE
DŇA 2.7.2016
NA RYBNÍKU  ...detail
Registrácia | 13Úvodné pokyny | 13Žrebovanie | 13Prvé úlovky | 13
Lovu zdar! | 13Súťažiaci1 | 13Súťažiaci2 | 13Súťažiaci3 | 13
Súťažiaci4 | 13Súťažiaci5 | 13Súťažiaci6 | 13Súťažiaci7 | 13
Súťažiaci8 | 13Súťažiaci9 | 13Súťažiaci10 | 13Súťažiaci11 | 13
Súťažiaci12 | 13Súťažiaci13 | 13Súťažiaci14 | 13Rybolov001 | 13
Rybolov002 | 13Rybolov0013 | 13Rybolov004 | 13Rybolov005 | 13
Rybolov007 | 13Rybolov008 | 13Rybolov00 | 13001 | 13
002 | 13003 | 13004 | 13 
Založené: 2016-06-27 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 20:14:43| Aktualizoval: 0

SILVESTROVSKÁ zabíjačka

Starosta obce a poslanci OZ v spolupráci s pozvanými hosťami usporiadali „SILVESTROVSKÚ zabíjačku ...detail

Pozvánka v pdf
Pozri fotogalériu
01 | 14DSCF0023.JPG | 14 DSCF0036 | 14001 | 14
    
Založené: 2014-12-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 20:17:15| Aktualizoval: 0

Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu 2016

P O Z V Á N K A
Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu 2016 pri rybníku v obci Vyšný Kazimír.
 ...detail
Gu?áš 00 | 15Guláš 01 | 15Guláš 02 | 15Guláš 04 | 15
Guláš 05 | 15Guláš 06 | 15Guláš 07 | 15Guláš 08 | 15
Gulaš 09 | 15Gulaš 10 | 15Gulaš 11 | 15Gulaš 12 | 15
Gulaš 13 | 15Gulaš 14 | 15Gulaš 15 | 15Gulaš 16 | 15
Gulaš 17 | 15Gulaš 18 | 15  
Založené: 2016-06-27 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 20:22:29| Aktualizoval: 0
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer