Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma >
Domov

Obec Vyšný Kazimír

Obec Vyšný Kazimír
Obec Vyšný Kazimír leží na Pozdišovskej pahorkatine v doline Kazimírskeho potoka ústiaceho do Ondavy. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 210 m a chotár v rozmedzí 150-319 m n.m. Mierne zvlnený  ...detail
    
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2018-03-31 10:03:31| Aktualizoval: 0

EtnoFest2019

EtnoFest2019
EtnoFest2019_plagat_A3_rgb | 3   
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-05-16 12:08:17| Aktualizoval: 0

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Dňa 25.10.2018 bola podpísaná zmluva medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a obcou Vyšný Kazimír . Predmetom zmluvy je získanie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi a to na projekt: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. S rekonštrukciou bola začaté 30. mája 2019, dodávateľom stavby je STAVJAN s.r.o., Majerovce 13, 094 09 Majerovce.  ...detail
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-08-21 07:26:39| Aktualizoval: 0

Poverenie - zástupca starostu


Poverenie_zastupcu_starostu.pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-02-06 11:41:35| Aktualizoval: 0

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov


odpad.pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 16:06:26| Aktualizoval: 0

Uverejnenie výsledkov komunálnych volieb


Uverejnenie výsledkov komunálnych volieb
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-11-11 10:55:56| Aktualizoval: 0

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo 20.9.2019


pozvanka_20.9..pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-09-16 12:41:02| Aktualizoval: 0

Výmera chotára

Chotár obce sa rozprestiera na výmere 756 ha, z čoho poľnohospodárska pôda tvorí výmeru 278 ha (orná pôda 151 ha) a lesná pôda 449 ha.
    
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2019-08-21 07:24:17| Aktualizoval: 0

Kultúrne leto v Kazimíri

Kultúrne leto v Kazimíri
Dňa 26.07.2014 sa konala na Kazimírskom rybníku súťaž v rybolove. Slávnosti ďalej pokračovali súťa ...detail
    
Založené: 2014-07-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2019-08-21 07:36:50| Aktualizoval: 0

NA SÚŤAŽ V RYBOLOVE 2016

OBEC VYŠNÝ KAZIMÍR VÁS SRDEČNE POZÝVA NA
SÚŤAŽ V RYBOLOVE
DŇA 2.7.2016
NA RYBNÍKU VO VYŠNOM KAZIMÍRI
Prezentácia súťažiacich 7,00 - 7,30 hod.
Vyhodnotenie súťaže v rybolove 14,00 hod.
Prví traja najúspešnejší pretekári budú odmenení vecnými cenami.
Štartovné 5,- € v tom je gu?áš a ob?erstvenie.
Zaplatiť je možné aj pri prezentácii.
Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 057 – 4422001, 0915949617.

Bc. Michal Duda
starosta obce
zatvoriť
Registrácia | 13Úvodné pokyny | 13Žrebovanie | 13Prvé úlovky | 13
Lovu zdar! | 13Súťažiaci1 | 13Súťažiaci2 | 13Súťažiaci3 | 13
Súťažiaci4 | 13Súťažiaci5 | 13Súťažiaci6 | 13Súťažiaci7 | 13
Súťažiaci8 | 13Súťažiaci9 | 13Súťažiaci10 | 13Súťažiaci11 | 13
Súťažiaci12 | 13Súťažiaci13 | 13Súťažiaci14 | 13Rybolov001 | 13
Rybolov002 | 13Rybolov0013 | 13Rybolov004 | 13Rybolov005 | 13
Rybolov007 | 13Rybolov008 | 13Rybolov00 | 13001 | 13
002 | 13003 | 13004 | 13 
Založené: 2016-06-27 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 20:14:43| Aktualizoval: 0

SILVESTROVSKÁ zabíjačka

Starosta obce a poslanci OZ v spolupráci s pozvanými hosťami usporiadali „SILVESTROVSKÚ zabíjačku,“ ktorá sa začala ráno od 8,00 hod. pred miestnymi potravinami.
Počas zabíjačky a výroby chutných zabíjačkových špecialít vyhrávala ľudová muzika, bolo podávané chutné varené víno. Šéfkuchár pán Semko pripravil zabíjačkové špeciality, ktoré boli podávané počas celého dňa.

Všetci, ktorí prišli rozlúčiť sa so starým rokom, privítali pri dobrej nálade aj Nový rok 2015.

Obrázky a video z akcie si môžete pozrieť dole. Viac nájdete v kategórii videogalérie a fotogalérie.

Pozvánka v pdf
Pozri fotogalériu
01 | 14DSCF0023.JPG | 14 DSCF0036 | 14001 | 14
    
Založené: 2014-12-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 20:17:15| Aktualizoval: 0

Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu 2016

P O Z V Á N K A
Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu 2016 pri rybníku v obci Vyšný Kazimír.
Obec Vyšný Kazimír Vás srdečne pozýva na súťaž vo varení
kotlíkového guľášu, ktorá sa koná pod záštitou starostu obce.
Kedy? 2.7.2016 o 14.00 hod.
Kde? Pri rybníku v obci Vyšný Kazimír
Podmienky
Zápisné: dobrá nálada a súťaživosť
- každý tím sa musí vyzbrojiť vlastným kotlíkom, mäsom, zemiakmi a
ingredienciami
- počet členov v súťažnom družstve minimálne 3
- na miesto súťaže sa dostaviť načas
- nahlásiť sa do 27 ...detail
Gu?áš 00 | 15Guláš 01 | 15Guláš 02 | 15Guláš 04 | 15
Guláš 05 | 15Guláš 06 | 15Guláš 07 | 15Guláš 08 | 15
Gulaš 09 | 15Gulaš 10 | 15Gulaš 11 | 15Gulaš 12 | 15
Gulaš 13 | 15Gulaš 14 | 15Gulaš 15 | 15Gulaš 16 | 15
Gulaš 17 | 15Gulaš 18 | 15  
Založené: 2016-06-27 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 20:22:29| Aktualizoval: 0
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer