Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma >
Domov

Obec Vyšný Kazimír

Obec Vyšný Kazimír
Obec Vyšný Kazimír leží na Pozdišovskej pahorkatine v doline Kazimírskeho potoka ústiaceho do Ondavy. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 210 m a chotár v rozmedzí 150-319 m n.m. Mierne zvlnený  ...detail
    
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2018-03-31 10:03:31| Aktualizoval: 0

EtnoFest2019

EtnoFest2019
EtnoFest2019_plagat_A3_rgb | 3   
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-05-16 12:08:17| Aktualizoval: 0

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Dňa 25.10.2018 bola podpísaná zmluva medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a obcou Vyšný Kazimír . Predmetom zmluvy je získanie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi a to na projekt: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. S rekonštrukciou bola začaté 30. mája 2019, dodávateľom stavby je STAVJAN s.r.o., Majerovce 13, 094 09 Majerovce.  ...detail
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-08-21 07:26:39| Aktualizoval: 0

Poverenie - zástupca starostu


Poverenie_zastupcu_starostu.pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-02-06 11:41:35| Aktualizoval: 0

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov


odpad.pdf
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 16:06:26| Aktualizoval: 0

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 5.6.2019


Pozvánka na obecné zastupite?stvo
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 16:07:10| Aktualizoval: 0

Uverejnenie výsledkov komunálnych volieb


Uverejnenie výsledkov komunálnych volieb
    
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2018-11-11 10:55:56| Aktualizoval: 0

Výmera chotára

Chotár obce sa rozprestiera na výmere 756 ha, z čoho poľnohospodárska pôda tvorí výmeru 278 ha (orná pôda 151 ha) a lesná pôda 449 ha.
    
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2019-08-21 07:24:17| Aktualizoval: 0

Kultúrne leto v Kazimíri

Kultúrne leto v Kazimíri
Dňa 26.07.2014 sa konala na Kazimírskom rybníku súťaž v rybolove. Slávnosti ďalej pokračovali súťa ...detail
    
Založené: 2014-07-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2019-08-21 07:36:50| Aktualizoval: 0

NA SÚŤAŽ V RYBOLOVE 2016

OBEC VYŠNÝ KAZIMÍR VÁS SRDEČNE POZÝVA NA
SÚŤAŽ V RYBOLOVE
DŇA 2.7.2016
NA RYBNÍKU  ...detail
Registrácia | 13Úvodné pokyny | 13Žrebovanie | 13Prvé úlovky | 13
Lovu zdar! | 13Súťažiaci1 | 13Súťažiaci2 | 13Súťažiaci3 | 13
Súťažiaci4 | 13Súťažiaci5 | 13Súťažiaci6 | 13Súťažiaci7 | 13
Súťažiaci8 | 13Súťažiaci9 | 13Súťažiaci10 | 13Súťažiaci11 | 13
Súťažiaci12 | 13Súťažiaci13 | 13Súťažiaci14 | 13Rybolov001 | 13
Rybolov002 | 13Rybolov0013 | 13Rybolov004 | 13Rybolov005 | 13
Rybolov007 | 13Rybolov008 | 13Rybolov00 | 13001 | 13
002 | 13003 | 13004 | 13 
Založené: 2016-06-27 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 20:14:43| Aktualizoval: 0

SILVESTROVSKÁ zabíjačka

Starosta obce a poslanci OZ v spolupráci s pozvanými hosťami usporiadali „SILVESTROVSKÚ zabíjačku ...detail

Pozvánka v pdf
Pozri fotogalériu
01 | 14DSCF0023.JPG | 14 DSCF0036 | 14001 | 14
    
Založené: 2014-12-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 20:17:15| Aktualizoval: 0

Výsledková listina Kazimírskej desiatky 28.5.2017


vysledna_listina_Kazimirskej_desiatky.pdf
vysledna_listina_Kazimirskej_desiatky.0001 | 15   
Založené: 2017-05-29 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2017-05-29 00:00:00| Aktualizoval: 364

Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu 2016

P O Z V Á N K A
Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu 2016 pri rybníku v obci Vyšný Kazimír.
Obec Vyšný Kazimír Vás srdečne pozýva na súťaž vo varení
kotlíkového guľášu, ktorá sa koná pod záštitou starostu obce.
Kedy? 2.7.2016 o 14.00 hod.
Kde? Pri rybníku v obci Vyšný Kazimír
Podmienky
Zápisné: dobrá nálada a súťaživosť
- každý tím sa musí vyzbrojiť vlastným kotlíkom, mäsom, zemiakmi a
ingredienciami
- počet členov v súťažnom družstve minimálne 3
- na miesto súťaže sa dostaviť načas
- nahlásiť sa do 27.6.2016 na t.č. 057/44 22 001, 0915 949 617
Organizátor súťaže zabezpečí vodu, stoly a drevo pre každé družstvo, počas varenia guľášu bude bohatý sprievodný program.
Vyhodnotenie súťaže o 18.00 hod., prví traja budú odmenení vecnými cenami a každé súťažiace družstvo dostane upomienkovú cenu.
Počas varenia kotlíkového guľášu bude kultúrny program, voľná zábava pri ľudovej a modernej hudbe do bieleho rána.
Bc. Michal Duda
starosta obce


zatvoriť
Gu?áš 00 | 16Guláš 01 | 16Guláš 02 | 16Guláš 04 | 16
Guláš 05 | 16Guláš 06 | 16Guláš 07 | 16Guláš 08 | 16
Gulaš 09 | 16Gulaš 10 | 16Gulaš 11 | 16Gulaš 12 | 16
Gulaš 13 | 16Gulaš 14 | 16Gulaš 15 | 16Gulaš 16 | 16
Gulaš 17 | 16Gulaš 18 | 16  
Založené: 2016-06-27 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 20:22:29| Aktualizoval: 0
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer