Váš prehľadávač nepodporuje JavaScript Vyšný Kazimír

Vyšný Kazimír

Doma >
Domov

Obec Vyšný Kazimír

Obec Vyšný Kazimír
Obec Vyšný Kazimír leží na Pozdišovskej pahorkatine v doline Kazimírskeho potoka ústiaceho do Ondavy. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 210 m a chotár v rozmedzí 150-319 m n.m. Mierne zvlnený povrch odlesneného chotára tvoria súvrstvia centrálnokarpatského flyšu, mocné krovy svahových hlín, menej sprašové hliny. Je tu minerálny prame? a zachovaný pahorkatinový les dubovo - bukového typu St ...detail
     
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2018-03-31 10:03:31| Aktualizoval: 0

Výmera chotára

Chotár obce sa rozprestiera na výmere 756 ha, z čoho poľnohospodárska pôda tvorí výmeru 278 ha (orná pôda 151 ha) a lesná pôda 449 ha.
 ...detail
     
Založené: 2013-10-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2019-08-21 07:24:17| Aktualizoval: 0

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Dňa 25.10.2018 bola podpísaná zmluva medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a obcou Vyšný Kazimír . Predmetom zmluvy je získanie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi a to na projekt: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. S rekonštrukciou bola začaté 30. mája 2019, dodávateľom stavby je STAVJAN s.r.o., Majerovce 13, 094 09 Majerovce.  ...detail
     
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-08-21 07:26:39| Aktualizoval: 0

Poverenie - zástupca starostu


poverenie_zastupcu_starostu.pdf
     
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2020-07-16 10:48:24| Aktualizoval: 0

Výstavba multifunkčného a detského ihriska v obci Vyšný Kazimír


Multifunkčné a detské ihrisko
     
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2019-12-17 09:39:38| Aktualizoval: 0

Pravidlá predaja jednodňového povolenia na športový rybolov na rybníku vo Vyšnom Kazimíri za mimoriadnych podmienok


rybnik_pravidla.pdf
     
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2020-04-17 12:15:09| Aktualizoval: 0

Prerušenie distribúcie elektriny


odstavka_elektriny.pdf
     
Založené: | Autor: | Posledna aktualizácia: 2020-07-21 11:58:52| Aktualizoval: 0

Kultúrne leto v Kazimíri

Kultúrne leto v Kazimíri
Dňa 26.07.2014 sa konala na Kazimírskom rybníku súťaž v rybolove. Slávnosti ďalej pokračovali súťažou vo varení kotlíkového guľášu. Mnohých návštevníkov akcie aj napriek horúcemu letu, možnosti kúpania, či člnkovania v rekreačnom areáli Lysá hora upútal bohatý kultúrny program a rôzne atrakcie predovšetkým pre deti a priaznivcov prírody a counry. Kultúrny program prebiehal na novopostavenom amfite ...detail
     
Založené: 2014-07-28 00:00:00 | Autor: 363 | Posledna aktualizácia: 2019-08-21 07:36:50| Aktualizoval: 0

NA SÚŤAŽ V RYBOLOVE 2016

OBEC VYŠNÝ KAZIMÍR VÁS SRDEČNE POZÝVA NA
SÚŤAŽ V RYBOLOVE
DŇA 2.7.2016
NA RYBNÍKU VO VYŠNOM KAZIMÍRI
Prezentácia súťažiacich 7,00 - 7,30 hod.
Vyhodnotenie súťaže v rybolove 14,00 hod.
Prví traja najúspešnejší pretekári budú odmenení vecnými cenami.
Štartovné 5,- € v tom je gu?áš a ob?erstvenie.
Zaplatiť je možné aj pri prezentácii.
Bližšie informácie získate na telefón ...detail
    
Založené: 2016-06-27 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 20:14:43| Aktualizoval: 0

SILVESTROVSKÁ zabíjačka

Starosta obce a poslanci OZ v spolupráci s pozvanými hosťami usporiadali „SILVESTROVSKÚ zabíjačku,“ ktorá sa začala ráno od 8,00 hod. pred miestnymi potravinami.
Počas zabíjačky a výroby chutných zabíjačkových špecialít vyhrávala ľudová muzika, bolo podávané chutné varené víno. Šéfkuchár pán Semko pripravil zabíjačkové špeciality, ktoré boli podávané počas celého dňa.

Všetci, ktorí prišli rozlúčiť sa so starým rokom, privítali pri dobrej nálade aj Nový rok 2015.

Obrázky a video z akcie si môžete pozrieť dole. Viac nájdete v kategórii videogalérie a fotogalérie.

zatvoriť

Pozvánka v pdf
Pozri fotogalériu
 
Založené: 2014-12-30 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 20:17:15| Aktualizoval: 0

Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu 2016

P O Z V Á N K A
Na súťaž vo varení kotlíkového guľášu 2016 pri rybníku v obci Vyšný Kazimír.
Obec Vyšný Kazimír Vás srdečne pozýva na súťaž vo varení
kotlíkového guľášu, ktorá sa koná pod záštitou starostu obce.
Kedy? 2.7.2016 o 14.00 hod.
Kde? Pri rybníku v obci Vyšný Kazimír
Podmienky
Zápisné: dobrá nálada a súťaživosť
- každý tím sa musí vyzbroji ...detail
  
Založené: 2016-06-27 00:00:00 | Autor: 364 | Posledna aktualizácia: 2019-08-20 20:22:29| Aktualizoval: 0
Pre vstup pre administráciu zadaj prístupové údaje.
Meno:
Pass:
 aplikácia Môj WEB ©2018 AMK Computer